1 årig hf

Hf-pakker - 1-årige forløb rettet mod professionsuddannelser. Hvis du gerne vil være pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske, men mangler de krævede hf-fag, kan du søge optagelse på en af vores hf-pakker..

HF-fagpakker, 1 år | CAMPUS VEJLE. HF-fagpakker, 1 år. opdateret 03.06.14. Disse fagpakker giver adgang til nogle af de videregående uddannelser i kvote 2. OBS: Optagelse på uddnannelsen ....

Hf-enkeltfag | UddannelsesGuiden. Hf som enkeltfag er en mulighed, hvis du ønsker at dygtiggøre dig i et fag eller to ... gennemsnitligt ½-1 år; Adgangskrav: Afsluttet 9. eller 10. klasse mindst et år ....

2-årig hf | HF + VUC FYN. På HF & VUC FYN Ærø følger du den samme klasse i 2 år i de obligatoriske fag. ... Dansk A-niveau, 1. og 2. år, med både skriftlig og mundtlig eksamen; Engelsk ....

HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker. Velkommen. I dette program kan du læse om en HF-eksamen tilrettelagt ... HF-pakker (fuldtidsundervisning), 1. år af en samlet eksa- men (se side 14)..

VUC - Gå hele vejen til hf. Et samlet forløb på 3 år, der giver dig en almen forberedelseseksamen og en hf eksamen. Derefter har du ... De hf fag, du tager på 1. år koster 450 kroner..

Hel HF på 2, 2½ eller 3 år - HF & VUC Nordsjælland. Sammen med en vejleder sammensætter du den HF, som netop du har brug for. ... Du kan begynde på HF-enkeltfag, når det er 1 år eller mere siden, du gik ud ....

Stephanie Filtenborg. ”Hvorfor tage to år på en almindelig HF, når det her er adgangsgivende”. Så enkelt forklarer Stephanie Filtenborg sit valg af den et-årige fagpakke til ....

HF-enkeltfag - HF & VUC Nordsjælland. Hvordan din HF skal se ud, afhænger blandt andet af, hvad du skal bruge den til. Fælles for mulighederne er, at du skal have forladt folkeskolen for mindst 1 år ....

HF-2 årig på Horsens HF & VUC. På 2. år af HF skal du også skrive en eksamensopgave 'Større Skriftlig Opgave' (SSO). Du vælger selv 1-3 fag som du vil skrive opgaven i, hvor mindst ét fag ....