1 årig utdanning

Disse studiene garanterer jobb. 23. nov 2012 ... Mens noen teknologer står uten jobbtilbud et halvt år etter endt studie, ... Prosentandelen som ikke har fått seg jobb etter studiene er på 1,6 prosent, ... til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu)..

Treider Fagskoler. I jobb på under ett år? Ta en kort og jobbrelevant utdanning. Tilbys på dagtid over et halvt eller ett år og på kveldstid over ett år. Sentral beliggenhet..

BI - studere kun 1 år - Jobb og Utdanning - VG Nett Debatt. Ikke alle har ambisjoner om å studere 3-5 år, men ønsker seg kanskje litt mer bakgrunn enn bare videregående. Finnes det ikke kortere studier i regnskapsføring ....

Vg1 Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, . Senter for IKT i utdanningen ... Studiespesialisering, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år ... Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar..

23/5-regelen - Samordna opptak. 11. jan 2013 ... 1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak. 2. Du må ... Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning..

Helse- og oppvekstfag, 2-årig, 1. år | utdanning.no. Helse- og oppvekstfag, 2-årig, 1. år. Vg1. Tilbys ved 1 skoler. Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar..

Praktisk-pedagogisk utdanning - NTNU. Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning som ikke er innpasset ved NTNU og søkere som trenger realkompetansevurdering: 1. mars ....

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet) - Universitetet i Oslo. Praktisk-pedagogisk utdanning (årsenhet). Har du studert ... Christina Wold (35 år) er lærer på Engebråten skole i Oslo. Før hun kom hit ... Studiet varer: 1 år ....

Grunnskolelærerutdanning for 1 - 7 trinn, 240 studiepoeng, 4 år. Utdanningen av grunnskolelærere går over 4 år og er allsidig og variert. ... Du som velger å utdanne deg til grunnskolelærer i trinn 1-7 går inn i en helt ny og ....

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 - Universitetet i Agder. Universitetet i Agder tilbyr 4-årig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 i både Kristiansand og Grimstad, grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 i Kristiansand, ....