0200 kód banky

Kontakt - VÚB banka. Identifikačné čísla a kódy banky. IČO: 313 20 155. DIČ: 2020411811. IČDPH: SK7020000207 Kód banky: 0200. Označenie banky: SUBA SWIFT kód: ....

Kódy bánk - číselne kódy bánk na Slovensku. ČÍSELNÉ KÓDY BÁNK: 0200 - Všeobecná úverová banka, a.s.: 0900 - Slovenská sporiteľňa, a.s.: 0720 - Národná banka Slovenska: 1100 - Tatra banka, a.s. ....

Kódy bánk pre všetky banky v SR. Kódy bánk pre tuzemský platobný styk. Kódy bánk platné v SR. Tabuľka kód banky, názov banky. Kód banky 0200, 1100, 7500 a daľšie..

Kód Banky 0200. Kód Banky 0200. VÚB banka. VÚB banka sa teší priazni vyše 1,2 milióna klientov. Vznikla 1. 1. 1990 zo Štátnej banky československej. V priebehu roku 2001 ....

Banky.sk - Všeobecná úverová banka, a. s.. Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Kód banky: 0200. IČO: 31320155. IČ DPH: SK7020000207. Swift kód: SUBASKBX. Označenie banky: SUBA. Telefón ....

Kódy bánk. Kód banky, Názov banky. 5200, OTP Banka Slovensko, a.s.. 0200, Všeobecná úverová banka, a.s.. 0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.. 0720, Národná banka ....

Kódy bánk | Banky na Slovensku. V nasledovnej tabuľke nájdete kódy bánk operujúcich na Slovensku, ich označenie a ... kód banky 0200 = Všeobecná úverová banka (VÚB); kód banky 0720 ....

Kódy bánk. Vždy aktuálne kódy bánk,prehľad kódov všetkých slovenských a českých bánk ... Kódy bánk priamo do vášho pc ... 0200 Všeobecná úverová banka, a.s...

SWIFT kódy bánk na Slovensku – Kódy bánk. V rámci SWIFT má každá banka svoj unikátny kód, ktorý sa ....

Všeobecná úverová banka, a. s. - www.nbs.sk. Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. IČO: 31 320 155. Kód banky: 0200. Generálny riaditeľ: Ignacio Jaquotot. Telefón: 02/ 5055 1111. Fax: 02/ 5556 6656..